พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ ฝตส.๑ ตส.๓

และ ต่อมาเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ ฝตส.๑ ตส.๓ ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย.๖๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวกรวม ๒ นาย ที่ ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.๓ อ.สามพราน จว.นครปฐมโดยมี พ.ต.อ.ประวิทย์ ศิริธร ผกก.ตม.จว.นครปฐม และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

    

   

    

    

    

รองผบช.น.ประธานพิธีเปิดการอบรม​”โครงการอบรมวิทยากรสำหรับให้ความรู้ผู้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก

นนี้​ วัน​จันทร์ที่ 16 ก.ย.62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปารุสกวัน1​ : พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) “โครงการอบรมวิทยากรสำหรับให้ความรู้ผู้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ของ ตร.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร เข้าร่วมอบรม

     

     

     

 

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

ประชุมศูนย์พิทักษ์ครูไทยลพบุรี

ศูนย์พิทักษ์ครูไทย จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์ครูไทยฯ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ .จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว มาจากจังหวัดลพบุรีว่า..เมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น ณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยมี นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลพบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดลพบุรี โดยมีวาระการประชุม 4 วาระคือ ข้อมูลจำนวนบุคลากรแต่ละสังกัด กรมธรรม์สินเชื่อเงินกู้ ชพค การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดลพบุรี การจัดทำป้ายสู้พิทักษ์ครูไทย การจัดทำแผ่นพับ โบว์ชัวร์ การจัดทำสติ๊กเกอร์ศูนย์พิทักษ์ครูไทย จังหวัดลพบุรี และการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลพบุรี จัดเวรบริการและจิตอาสาให้ ความรู้ด้านกฎหมาย ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางด้านการศึกษา ที่ไม่เป็นธรรม จนเวลา 11.00 น ปิดการประชุม

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี