ผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี-โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวด “ครู D7days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย”

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย คุณจิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง (ครูเอิร์น) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวด “ครู D7days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในการนี้ คุณจิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง (ครูเอิร์น) ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดตามโครงการดังกล่าวด้วย ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

     

     

     

     

     

ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับเยาวชน “โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย คุณจิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง (ครูเอิร์น) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และคณาจารย์ นักศึกษาร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าคณะและคณะเยาวชนจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ในโอกาสมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยกับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะเยาวชนจากโครงการดังกล่าวได้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ศิลปะการรำไทย เรียนรู้การฝึกฝนเสริมสร้างร่างกาย (ฟิตเนส) และชมการสาธิตทำส้มตำ ซึ่งทำให้คณะเยาวชนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ในการนี้ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร NEW ERA คณะรัฐศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะเยาวชนดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 4 ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561