เลือกนายกรัฐมนตรี

21-22 สิงหาคม เลือกนายกรัฐมนตรี

ว่าที่รองประธานสนช.คาดว่า จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้ ขณะที่”พลเอกไพบูลย์”
แสดงความมั่นใจว่า “พลเอก ประยุทธ์” จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี