โซเชียลเน็ตเวิร์ก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รอการต้อนรับ​ คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ ​เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ.หอประชุมเทศบาล​ท่ายาง จ.นครศรีธรรมราช​

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รอการต้อนรับ​ คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ ​เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ.หอประชุมเทศบาล​ท่ายาง จ.นครศรีธรรมราช​

สืบเนื่องเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผานมา เวลา 09:00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร และ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เสน่ห์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช” ในการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช..
——–
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นคร​ศรี​ธรรม​ราช​ ประชุมคณะกรรมการ​ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช.

รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นคร​ศรี​ธรรม​ราช​ ประชุมคณะกรรมการ​ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช.

 

วันนี้ ( 10 ก.ย.63 )​ เวลา 13:30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช.

———
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช./26ส.ค.63

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (26 ส.ค. 63)​ เวลา 09:30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ.ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช.

———–
ธีรพล ปลื้ม​ถนอม​ “พนักงาน​เทศกิจ.1.เขตพระนคร” รายงาน