บก.แถลง
ที่นี่ มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร

ถวายพระพร..วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

งามองค์สิริกิตต์ ทุกทิศะชม พิสิฐสมพระภูมี
งามน้ำพระทัย ประดุจนที วิสุทธิ์เอื้อและอาทร
งามบุญ คุณา ทนุปถัมภ์ สฤษฎ์ค้ำ ทิฆัมพร
งามเลิศ เทิดเกียรติ กิตติบวร รัฐชนนีไทย

สานศิลป์วิจิตร ประดิษฐ์ถักทอ ธุระก่อผดุงไพร
สานขวัญ มิหวั่น ทุพภิกขภัย ก็ถอดถ่าย ธ.เกื้อกูล
สานวันเฉลิม พระชนมวาร รติสรรเจิดจำรูญ
สานสามัคคี สักกะระทูล กราบพระแม่ถวายชัย

ดลชาวสรรพสิทธิ์ พสกนิกร ประณตวอนพระศรีตรัย
ดลมิ่งพระแม่ กมลไทย สุขภาวะไพบูลย์
ดลเทพ ประทานจตุรชัย ภยพ่ายมลายสูญ
ดลบุญ ธ. เกื้อกรุณกูล สุขเกษมเสมอเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพพระพุทธเจ้า 5 Force Group

kornpod

จับตาสงครามโลกครั้งใหม่ “สงครามเศรษฐกิจ”

หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาก็สถาปนาตนเองเป็นผู้นำโลกเสรีนิยมยุคใหม่ กลุ่มทุนเหนือรัฐได้กำกับใหร้ฐบาลยกเลิกการใช้ทองคำค้ำประกันการพิมพ์ธนบัตร และเป็นชาติเดียวในโลกที่สามารถทำเช่นน้ันได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะการค้าขายในตลาดโลกขณะนั้น ต่างอ้างอิงเงินตราสหรฐฯ จนอเมริกาสามารถใช้เงินสกุลดอลลาร์ของตนเองเป็นมาตรฐานรองรับเทียบเท่าทองคำในเวลาต่อมา

เหมือนกับว่าที่ผ่านมานั้นระบบการเงินของโลก จะมีเสถียรภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ “เงินสกุลดอลลาร์” และเศรษฐกิจของอเมริกาด้วยเช่นกัน ภายหลังจากโลกของเราเคยกันระบบป้องกันเงินเฟ้อด้วยการใช้ “ทองคำ” ทีมีจำกัดเป็นทรัพย์สินหนุนหลังเงินกระดาษ และอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ใช้มาตราฐานดังกล่าว จนเป็นสกุลเงินตราที่ทรงมูลค่าที่สุดในยุคนั้น ก่อนสหรัฐอเมริกาจะขึ้นเป็นผู้นำโลกยุคใหม่

แต่อีกด้านหนึ่งเมื่อเศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้น ท่ามกลางวิกฤติการเงินของสหรัฐที่ยากแก่การหลีกเลี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพทางการเงินโดยใช้การอุปสงค์-อุปทานในการควบคุมการผลิตธนบัตรโดยไร้หลักประกัน ทำให้ความคล่องตัวของสินเชื่อทั่วโลกและระบบธนาคารลดลง ทำให้เห็นความอ่อนแอของระบบการเงินทั่วโลกจากผลิตผลของสหรัฐฯ ทำให้ผู้นำเศรษฐกิจโลกที่กำลังเติบโตขึ้นใหม่ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลจึงได้เข้าต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่ในรอบร้อยปี ซึ่งนั้นคือการชิงความเป็นใหญ่ของรัฐมหาอำนาจที่อาจทำให้เกิด “สงครามเศรษฐกิจ” ครั้งใหญ่ในไม่ช้า

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ หนังสือพิมพ์๕เหล่าทัพ ฉบับที่ ๔๒ ครับ