canal

นายกฯ โบ้ย ยังไม่ทราบข้อเสนอจีนขุด ‘คอคอดกระ’ หากรัฐบาลเสนอจริง ต้องดูความมั่นคง-คุ้มค่าเป็นหลัก

วันที่ 6 ต.ค.58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.
กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่จีนสนับสนุนให้ไทยขุด ‘คอคอดกระ’ว่า เห็นเพียง
ข่าวในหนังสือพิมพ์ ยังไม่ทราบว่ามีใครเสนอเรื่องนี้ ต้องรอให้รัฐบาลเสนอ
เข้ามาก่อน แตหากรัฐบาลจีนเสนอเข้ามาก็จะมีการพิจารณาใช่หรือไม่นั้น
ก็ต้องรอหารือกันก่อนว่ามีข้อดีข้อเสียอะไร โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคง
ย้ำ มองแต่ประโยชน์ด้านเดียวไม่ได้ ต้องดูด้วยว่าโทษมีอะไรบ้าง

ส่วนจะดูเรื่องของความั่นคงหรือไม่นั้น ก็ต้องพิจารณาควบคู่กันไปว่าหาก
แบ่งแยกดินแดนออกเป็น 2 ตอน จะคุ้มค่าหรือไม่และจะควบคุมดูแล
ได้มากน้อยอย่างไร