สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาลพบุรี เฟ้นหา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2559

วันนี้ ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาใช้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นการฝึกความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม รวมทั้ง เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง และส่งเข้าประกวดในระดับภาคภาคกลาง

โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีทั้ง 13 แห่ง ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดทั้งสิ้น 200 ผลงาน แบ่งเป็น 11 ประเภท คือ สิ่งประดิษฐ์เพื่อคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์แปรรูป การอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแพทย์และชีวอนามัย ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ด้านหัตถศิลป์ นวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว และด้านบำบัดน้ำและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยจะมีการนำเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ด้วย./

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน

โต๊ะจีนลิง

เลี้ยงโต๊ะจีนลิง อย่างพอเพียง ปี 2559

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง
วันที่จัดงาน : 27 พฤศจิกายน 2559
สถานที่จัดงาน : จังหวัดลพบุรี

นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มในเครือโรงแรมลพบุรีอินน์ ได้นำอาหารที่จะเลี้ยงลิง หน้า หน้าโรงแรมลพบุรีอินน์ ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสาธิตการเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ณ พระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ทางหนึ่ง การเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ในครั้งนี้ จะเป็นการเลี้ยงพอเพียง โดยใช้รถตู้ปรับแต่งเอาโต๊ะจีนตั้งในรถ แล้วให้ลิงกิน นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ เปิดเผยว่า

งานนี้มีทั้งเมนูอาหารคาวหวาน ชนิดต่าง ๆ การเลี้ยงอาหารลิงแบบโต๊ะจีน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนในจังหวัดลพบุรีนอกจากทุกท่านจะได้ชมบรรยากาศของงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงแล้ว ทุกท่านยังสามารถ แวะสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงได้ เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศน์, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และช่วงดังกล่าวยังเป็นช่วงทุ่งทานตะวันบานของจังหวัดลพบุรี ที่เหมาะแก่การเก็บภาพบรรยากาศทุกท่านกับท้องทุ่งสีเหลืองสดใสของดอกทานตะวันบานในเขตอาเภอพัฒนานิคม และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน