ลีน่า จัง

ลีน่า จัง สวนกระแส ไม่เห็นด้วยรายชื่อ สนช.

ลีน่า จัง สวนกระแส ไม่เห็นด้วยรายชื่อ สนช. เหตุมีทหารเกินครึ่ง เอากลุ่มหนุนสนุน กปปส.
มาทำหน้าที่ ไม่มีความหลากหลาย