ผัวเมายาบ้า

ผัวเมายาบ้าคลั่งใช้กระจกปาดคอเมียแล้วแทงใบหน้า – ไม่หนำใจยังแทงกลางหลังอาการสาหัส

ผัวเมายาบ้าคลั่งใช้กระจกปาดคอเมียแล้วแทงใบหน้า – ไม่หนำใจยังแทงกลางหลังอาการสาหัส