องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่.20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โดยเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน กว่า 100 คน ร่วมพิธีลงนาม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

>>> ดูรูปทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ลพบุรี รายงาน

พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเสด็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพรหมรังษี ม.1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีเพื่อทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิต ปลูกต้นโพธิ์ และเยี่ยมราษฎร

…..ปัจจุบันต้นโพธิ์ ต้นดังกล่าว ยังเจริญงอกงามให้ความร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่วัดพรหมรังษีและประชาชน….ขอบคุณ ข้อมูลที่ ที่ว่าการอำเภอ อำเภอพัฒนานิคม

>>> ดูภาพทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน

จังหวัดระยอง แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

จังหวัดระยอง แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณสนามด้านหน้า ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัย

ในส่วนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด นายนิมิต บูรพาสถิตย์ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมพิธีถวายความอาลัยในครั้งนี้

>>> ดูรูปภาพทั้งหมด

จังหวัดลพบุรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

จังหวัดลพบุรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดลพบุรี โดยพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้มด้วยข้าราชการและพสกนิกรจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ แห่งที่ ๑ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี

>>> ดูภาพทั้งหมด

ข่าว/ภาพ NP.NEWS

เทศบาลตำบลท่าศาลารับย้อมผ้าฟรี ช่วยเหลือประชาชนในการแต่งกายแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลท่าศาลารับย้อมผ้าฟรี ช่วยเหลือประชาชนในการแต่งกายแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายรังสรรค์ สละชีพ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลตำบลท่าศาลาได้เปิดให้ประชาชนนำเสื้อผ้ามาย้อมสีดำ เพื่อใช้สวมใส่แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายใหม่ โดยมีจุดบริการด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

นางอริยาพร เทพรัตน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า เทศบาลฯ ได้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อมเมื่อปี 2557 ปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็ง จึงได้หารือร่วมกันเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดรับย้อมเสื้อผ้าให้เป็นสีดำให้กับประชาชน ต.ท่าศาลาและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยจะรับไม่จำกัดจำนวน และไม่คิดค่าใช้จ่าย ปกติจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ในช่วงแรกมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก จึงต้องจัดทำบัตรคิวให้มารับในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ จะให้บริการไปจนกว่าเป็นที่เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของประชาชน

>>> ดูภาพทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กระทำพิธิลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กระทำพิธิลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อเวลา 13.30น. วันที่ 19 ต.ค.59 พลตรี ณรงศักดิ์ อัมรานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ กำลังพล และครอบครัว กว่า 500 คนประกอบพิธี ลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับแจกจ่ายเข็มกลัดริบบิ้นสีดำให้กับกำลังพลอีกด้วย ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรี ….

>>> ดูภาพทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี

ร่วมน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต.1 ร่วมน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ แจกโบดำ 500 อัน

วันนี้ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น ทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต.1 ได้แจกสัญลักษณ์ริบบิ้นสีดำ ให้ประชาชนชาวลพบุรี ณ สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี (บขส.สระแก้ว) เพื่อเป็นการน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วย

นายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เปิดเผยว่า ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต.1 “ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดประมาณมิได้

จัดทำเข็มกลัดบริบี้นสีดำ 500 อัน แจกประชาชนที่มาใช้บริการ บขส.สระแก้ว เพื่อช่วยเลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย เป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทหาภูมิพลอดุเดชฯ

ประชาชนชาวลพบุรีและผู้มาใช้บริการบขสให้ความสนใจต่อแถวรับริบบิ้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ให้มาบริการแจกฟรี    นายปัญญา แก้วเหล็ก กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

>>> ดูภาพทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน

เทศบาลตำบลท่าศาลารับย้อมผ้าฟรี ช่วยเหลือประชาชนในการแต่งกายแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายรังสรรค์ สละชีพ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลตำบลท่าศาลาได้เปิดให้ประชาชนนำเสื้อผ้ามาย้อมสีดำ เพื่อใช้สวมใส่แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายใหม่ โดยมีจุดบริการด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

นางอริยาพร เทพรัตน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า เทศบาลฯ ได้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อมเมื่อปี 2557 ปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็ง จึงได้หารือร่วมกันเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดรับย้อมเสื้อผ้าให้เป็นสีดำให้กับประชาชน ต.ท่าศาลาและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยจะรับไม่จำกัดจำนวน และไม่คิดค่าใช้จ่าย ปกติจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ในช่วงแรกมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก จึงต้องจัดทำบัตรคิวให้มารับในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ จะให้บริการไปจนกว่าเป็นที่เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของประชาชน

>>> ดูภาพทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ

KiroboMini

โตโยต้าเปิดตัวหุ่นยนต์จิ๋วสำหรับใช้เป็นเพื่อนคลายเหงา

บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ส เปิดตัว “Kirobo Mini-คิโรโบะ มินิ” หุ่นยนต์ขนาดเท่าฝ่ามือ สำหรับใช้เป็นเพื่อนคลายเหงาในยุคที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรต่ำ โดยบริษัทตั้งเป้าจะเริ่มวางจำหน่ายหุ่นยนต์จิ๋วรุ่นนี้ในญี่ปุ่นช่วงต้นปีหน้า ด้วยสนนราคา 39,800 เยน (ราว 13,500 บาท)

คิโรโบะ มินิ ซึ่งมีความสูง 10 ซม. หนัก 183 กรัม ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายเด็ก สามารถสนทนาประโยคพื้นฐานได้ติดต่อกันราว 2 ชั่วโมงครึ่งต่อการชาร์จแบตเตอรี 3 ชม. โตโยต้า ระบุว่า หุ่นตัวนี้สามารถตรวจจับได้ว่ามีคนอยู่แล้วหันหน้าไปทางผู้นั้น พร้อมกับใช้ระบบจดจำใบหน้าในการเริ่มต้นบทสนทนา นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนบทสนทนาไปตามอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ เช่น หากเชื่อมต่อกับรถยนต์ก็จะพูดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง เป็นต้น