อิตาลีกู้ซากเรือ คอสต้า คอนคอร์เดีย หลังจมกว่า 2 ปี

อิตาลีกู้ซากเรือ คอสต้า คอนคอร์เดีย หลังจมกว่า 2 ปี

อิตาลีปฏิบัติการกู้ซากเรือ คอสต้า คอนคอร์เดีย หลังจมกว่า 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2555
ก่อนจะลากกลับอู่ในเมืองเจนัวต่อไป