คมนาคม เล็งขอต่ออายุรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี อีก 1 ปีครึ่ง

คมนาคม เล็งขอต่ออายุรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี อีก 1 ปีครึ่ง

คมนาคม เตรียมชง คสช. ต่ออายุรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี อีก 1 ปีครึ่ง เพื่อรอจนกว่าจัดทำ
ระบบการให้บริการอี-ทิคเก็ต หรือตั๋วร่วม ให้เสร็จสิ้น