ผู้ว่าการ กฟผ. ยืนยัน พนักงานไม่ได้ใช้ไฟฟรี

ผู้ว่าการ กฟผ. ยืนยัน พนักงานไม่ได้ใช้ไฟฟรี

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยันพนักงาน  กฟผ. ไม่มีสิทธิพิเศษได้ใช้ไฟฟรี
ชี้ต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราปกติเท่าประชาชนทั่วไป

ชาวเชียงราย แตกตื่น พบน้ำคล้ายน้ำมันผุดในแม่น้ำ

ชาวเชียงราย แตกตื่น พบน้ำคล้ายน้ำมันผุดในแม่น้ำ

ชาวบ้านท้าวแก่นจันทร์ จ.เชียงราย แตกตื่น พบน้ำคล้ายน้ำมันผุดในแม่น้ำ หลังเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา