ยิงพวกเดียวกันเองทหารมะกันดับ5ศพ

ยิงพวกเดียวกันเองทหารมะกันดับ5ศพ

เกิดเหตุทหารอเมริกัน 5 นายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของฝ่ายเดียวกัน หลังจากพวกเขา
ขอกำลังสนับสนุนทางอากาศ เนื่องจากถูกสมุนตาลีบันซุ่มยิง

ซิวพนง.ประปาใช้รถราชการลอบขนไม้พะยูง

ซิวพนง.ประปาใช้รถราชการลอบขนไม้พะยูง

โปลิศครบุรี เมืองโคราช พร้อมเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 จับกุมหนุม่ใหญ่อ้างตัว
เป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี ใช้รถกระบะของทางราชการตบตาเจ้าหน้าที่
ลอบขนไม้พะยูง แถมเสนอเงิน 5 หมื่นติดสินบนแลกกับการปล่อยตัว