คำสั่งเรียกรายงาน

คสช.มีคำสั่งเรียกรายงานตัวเพิ่มอีก 38 คน ‘คารม-เรืองไกร-สุธาชัย-จิตรา-สาวชูป้ายดีแต่พูด’

คสช.มีคำสั่งเรียกรายงานตัวเพิ่มอีก 38 คน ‘คารม-เรืองไกร-สุธาชัย-จิตรา-สาวชูป้ายดีแต่พูด’