เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯสินค้าโอทอป

เทศบาลเมือง เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี เอาสินค้าโอทอป มาโชว์ให้กับคณะศึกษาดูงานฯ ให้ดูและ จับจ่าย ซื้อสินค้าโอทอป อย่างครึกครื้น.

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก. นางสายใจ. เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด.ลพบุรี ว่า ในวันนี้ ใน วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ 21 จำนวน 69 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการด้านการศึกษาของเทศบาล รวมทั้งอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ตำบลเขาสามยอด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ทางเทศบาลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้เข้าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี.

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายสุปกิต. โพธิ์ปภาพันธ์. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คนใหม่ พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดลพบุรีคนใหม่ และนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่

ในเวลา 10.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ พร้อมคณะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี โดยเริ่มจากเจ้าพ่อพระกาฬ / เจ้าพ่อประจำศาลลูกศร / หลวงพ่อแสง /ศาลหลักเมือง /เจ้าพ่อปากจั่น และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อสักการะพระไพรีพินาศ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ก่อนเข้าห้องทำงาน

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าวลพบุรี. รายการ

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี มอบทุนการศึกษาฯ ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี มอบทุนการศึกษาฯ ประจำปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2560. เวลา .08.30. น. โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธาน ในการมอบทุนการศึกษา จากเงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 50 ทุน ทุนการศึกษาจากพระครูนวกรรมาธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น เป็นผู้ดำเนินการสอนและสอบนักธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ระดับภาคกลาง) ครั้งที่ 13 “อยุธยาวิชาการ 60” และการแข่งขัน “Chulaporn Lopburi Fair 2017” จำนวน 4 รางวัล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด