ภาพการสอนการจับงูเห่า กินเลือดงู และสิ่งที่ดำรงชีวิตในป่า

ภาพการสอนการจับงูเห่า กินเลือดงู และสิ่งที่ดำรงชีวิตในป่า

ทหาร นย.ทร.ไทย สอนการจับงูเห่า กินเลือดงู และสิ่งที่ดำรงชีวิตในป่า ให้ US Recon และ Rok Marines ของเกาหลีใต้ ที่ พันนย.สัตหีบ