เทคโนโลยีทางทหาร

แสนยานุภาพ กองทัพเรือประเทศจีน

กองทัพเรือประเทศจีน ระดมทรัพยากรกองทัพ อันเกรียงไกร เต็มพิกัด ทั้งเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือดำน้ำ เรือฟริเกต และเครื่องบินรบ ประจำเรือ เครื่องบินสนับสนุน การรรบ เตรียมพร้อมไม่เฉพาะน่านนำ้จีน ยังกระจัดกระจาย ไปทั่วโลก ความพร้อมกองทัพเรือ มีมากขนาดไหน ดูจากการนำเสนอ ความยาว 5 นาที ครับ

ภารกิจด้านการฝึกทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกองทัพบกไทยและสหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัส “ HANUMAN GUARDIAN 2020 ” ยังเข้มข้นในด้านเทคนิคการใช้อาวุธ การบำรุงรักษา รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ

ภารกิจด้านการฝึกทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกองทัพบกไทยและสหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัส “ HANUMAN GUARDIAN 2020 ” ยังเข้มข้นในด้านเทคนิคการใช้อาวุธ การบำรุงรักษา รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ

การฝึกยุทธวิธีทางทหารในการปฏิบัติการของทหารราบยานเกราะระดับหมวด ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นำเอายานยนต์หุ้มเกราะ STRYKER เข้าร่วมในการฝึก ภายใต้รหัส “ HANUMAN GUARDIAN 2020 ” ที่กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ล่าสุดกำลังพลยังคงทำการฝึกอย่างเข้มข้นสอดรับผสมผสาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างลงตัวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยได้มีการฝึกปฏิบัติกับยานเกราะ STRYKER ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ประจำรถ เพื่อเรียนรู้การประกอบอาวุธปืน การบำรุงรักษาดูแล และการนำมาใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการฝึก ภายใต้รหัส “ HANUMAN GUARDIAN 2020 ” นั้น ได้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพร่างกายของกำลังพล ให้เกิดขีดความสามารถสูงสุดในการปฏิบัติงาน และก้าวสู่การเป็น Strong Army ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

ทีมข่าวเฉพาะกิจหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ