รถถัง T-34

รถถัง T-34

รถถัง T-34 ของรัสเซียซึ่งเป็นจุดหักเหส่วนหนึ่งที่ทำให้เยอรมันต้องแพ้สงคราม รถถังรุ่นนี้ได้เปลี่ยนแนวความคิด
การพัฒนารถถังจากเดิมที่เน้นเกราะหนามาเป็นเกราะบาง ลดน้ำหนักเพิ่มความเร็วและคล่องตัว ซึ่งเป็นต้นแนว
ความคิดของรถถังในยุคปัจจุบัน

ทหารม้าสหรัฐขณะยิงกราดไปยังตำแหน่งที่ซ่อนตัวของฝ่ายเวียดนาม

ทหารม้าสหรัฐขณะยิงกราดไปยังตำแหน่งที่ซ่อนตัวของฝ่ายเวียดนาม

ทหารม้าสหรัฐขณะยิงกราดไปยังตำแหน่งที่ซ่อนตัวของฝ่ายเวียดนามเหนือบริเวณพื้นที่จุด X-RAY หุบเขาลาตรัง

ฮิตเลอร์ รับเสด็จ รัชกาลที่ ๗

ฮิตเลอร์ รับเสด็จ รัชกาลที่ ๗

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือน ประเทศเยอรมนี
วันที่14 กรกฎาคม พ.ศ.2477 หลังจากพระองค์ทรงสละราชสมบัติแล้ว3เดือน

รถไฟฟ้า ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ

นั่ง”รถไฟฟ้า” ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ

เช่นเดียวกับที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น เชื่อว่า “ลิฟต์อวกาศ” ไม่เพียงจะเป็นหนทางประหยัด
มากกว่าจรวดในการขึ้นสู่ห้วงอวกาศ

ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงคอมมิวนิสต์

ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงคอมมิวนิสต์

ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงคอมมิวนิสต์ขณะถูกทหารเกาหลีใต้ควบคุมตัวไปประหารชีวิต
ในช่วงสงครามเกาหลี 1950