กองทัพสหรัฐฯเตรียมอัพเกรดรถถัง

มะกันเตรียมยกเครื่องรถถัง Abrams ยุคที่ 4

กองทัพสหรัฐฯเตรียมอัพเกรดรถถังหลัก M1 Abrams ไปอีกระดับ โดยหวังว่าหลังจากการอัพเกรดแล้ว
M1 Abrams จะสามารถปฏิบัติการได้จนถึงปี 2050