สตูล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม จังหวัดสตูล จัดพิธีร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ที่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม อ.เมืองสตูล จ.สตูล จัดพิธีร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนางอัญชลี บินตำมะหงง ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม พร้อมด้วยผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล คณะครู บุคลากร และเด็กนักเรียนกว่า 600 คน พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกแด่พระองค์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย นายวีรพล บินตำมะหงง คุณครูฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม เป็นประธานในการวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศไทย จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงไตรรงค์ไทย และเปร่งเสียงทรงพระเจริญ เสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ น้อง ๆ เด็กนักเรียนโบกธงชาติไทย พร้อมชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์แสดงพลังความจงรักภักดี และคณะคุณครูได้เปิดสารคดีพระราชกรณียกิจในหลวง ร.9 ให้เด็กนักเรียนได้ชมอีกด้วย

นิตยาแสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ลพบุรี คณะครู นักเรียน กว่า 500 คน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันปิยมหาราช

ที่ จังหวัดลพบุรี คณะครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 500 คน ซึ่งนำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนนักเรียนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งประชาชนชาวไทยได้ถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระปิยมหาราช” พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พัฒนาประเทศด้วยพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการ
โดยในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความ เจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อหรือการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ในเวลา 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไป นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์-โทรเลข-โทรศัพท์ และการสาธารณสุข อีกด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่สมชาย เกตุฉาย ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี