ม.กรุงเทพธนบุรี มอบทุนการศึกษาปริญญาโท – เอก 1.8 ล้านบาท ให้ผู้คว้าตำแหน่ง “MISS GRAND THAILAND 2019”

ขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์นครพนม “โกโก้” อารยะ ศุภฤกษ์ ผู้คว้าตำแหน่ง “MISS GRAND THAILAND 2019” ได้รับมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 1 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่รอง “MISS GRAND THAILAND 2019” ทั้ง 4 คน ๆ ละ 2 แสนบาท โดย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา และยกระดับเวทีการประกวด MISS GRAND THAILAND จึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562