เทศบาลตำบลเขาพระงาม ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจ ผู้ประเมิน ประสิทธิภาพ ขอองค์กร ปกครองท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว มาจาก จังหวัดลพบุรี ว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านนั้น ทางเทศบาลตำบลเขาพระงามต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.2563 นำทีมโดย นายเอกรัฐ ศรศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ” ขอเชิญชวน ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล” เนื่องในโอกาสครอบ 100 ปี ราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล นี่ไงโอกาสครบรอบ 100 ปีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เห็นวัตถุมงคลล้ำค่า ด้าน น.ส.ภูมาดา ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีสวดนพเคราะห์และพีธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบ100ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันพฤหัสบดีที 17 กันยายน 2563 เวลา 17.09 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อจำกัดผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมตามนโยบาย social distancing

**ด่วน** ผู้ลงทะเบียน 500 ท่านแรก จะได้รับเข็มเทพสตรีครบรอบ 100 ปี เป็นที่ระลึก ซึ่งจะเข้าพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG7lEQPnsdGK9U9-Y6e_-eATKB2nG8OwKysROFnBDUrAn2lA/viewform ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บริการ ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ที่โดมอเนกประสงค์ ข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมือง นายเรวัต ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นายประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นักเรียน นักศึกษา ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อลดรายจ่ายของประชาชน ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือดำรงชีวิตประจำวันและในครัวเรือน เพื่อบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนนำไปประกอบเป็นอาชีพได้

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ