5forcenew_23

หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ ฉบับที่ 23

เรื่องจากปก รัฐสภาไทย ปลุกจิตสำนึกเยาวชนไทย รักประชาธิปไตย
ผบ.ทบ. ร่วมงาน วันสถาปนา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ครบ 66 ปี
เรือหลวงกะบี่ เขี้ยวเล็บราชนาวีไทย
ผู้บริหารมือทอง โชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
พักสายตากำลังรบ สรด.เตเต้ ศรศาสตร์ นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ