หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ ฉบับที่ 24

หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ ฉบับที่ 24

เรื่องจากปก  สวะ?
ต้อนรับ ม.ร.ว.สมลาภ กิติยากร สู่ครอบครัว สรด.
พม่า เหมืองทองคำเยอะ
ไขปริศนา MH 370 มาเลเซีย
พักสายตากำลังรบ สรด.ครีม ธิชาชา