สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดโครงการ สตม.รวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดทำโครงการ สตม.รวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระองค์ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สตม. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ ในวันที่ 16 ต.ค.60 พร้อมกันทั่วประเทศ