จ.อ.ทศพร ก้อนแก้ว เข้ารับประทานรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง”จาก องคมนตรีในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่วันที่ 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จ่าอากาศเอกทศพร ก้อนแก้ว นายทหารชั้นประทวนจากหน่วยพัฒนาการเครื่องที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้ารับประทานรางวัล“คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ”หงส์ทอง”จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรีในรัชกาลที่ 9 ซึ่งโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี “ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อมอบให้กับคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี” จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเต็มภาคภูมิ มีความประพฤติปฏิบัติชอบตามวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องและเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป

    

     

    

 

ทีมงานข่าว นสพ. 5 เหล่าทัพ รายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ลพบุรี ร่วมบันทึกเทปรายการเชียร์ไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 NBT

ผู้สื่อข่าวรายงานในวันนึ้ ว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกโรงเรียนผู่สูงอายุ ร่วมบันทึกเทปรายการเชียร์ไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT, ช่อง 11)

     

     

    

 

 

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย  เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ประชุมนโยบายหารือแนวทางการป้องกันลดอุทัยเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

จังหวัดลพบุรีจัดประชุมมอบนโยบายและหารือแนวทางในการป้องกันรถอุเทนทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ประจำปี 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานมา จากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า วันที่ 9 เม.ย. 61 เวลา 09:30 น.  นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและหารือแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 อำเภอชัยบาดาล ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มสีแดง
ในการนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการใช้กลไกประชารัฐ และการจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 

 

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงาน