พลเอก วิเชียร มัญญะหงส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี จ.ลพบุรี

พลเอก วิเชียร มัญญะหงส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม ,พลเอก วลิต โรจนภักดี รอง ผู้บัญชาการทหารบก , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร พร้อม ข้าราชการ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกัน ทอดผ้ากฐิน ณ วัดถ้ำพิบูลธรรมคีรี อ.เมือง  จ.ลพบุรี