สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์ นำสื่อมวลชนดูงานตามโครงการ ปชส.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์ นำคณะสื่อมวลชน อปมช.จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง บ้านผานาง ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โดยมีพันโท อัมพร สถิตย์ นายทหารปฏิบัติการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ว่า โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมศิลปาชีพแขนงต่างๆ โดยเฉพาะการเกษตรทฤษฏีใหม่และศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฏรให้ดีขึ้น มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ราษฏรอนุรักษ์ทรัพยากรในลักษณะ คนและป่าอยู่ด้วยกันได้ โดยภายในโครงการมีการจัดกลุ่มกิจกรรมด้านอาชีพให้แก่ 53 ครอบครัว จำนวน 205 คน อาทิ กลุ่มการทอผ้าไหมและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มหัตถกรรมจากไม้สักทอง กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มยางพาราและกลุ่มทำขนมกะหรี่พัฟ

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้บังคับการกองบิน ๒ ประดับเครื่องยศทหารสัญญาบัตรฯ

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ในโอกาสได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒

ภูธเนศ.  วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ  ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีเขาสามยอด เดินแบบการกุศลผ้าซาโอริ ที่ทอด้วยมือเด็กพิการ

นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ได้รับเชิญให้เป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ เดินแบบการกุศลผ้าซาโอริ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้พิการ หลังลงมือถักทอผ้าซาโอริ ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้

โรงเรียนดังกล่าว ได้จัดงานคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 5 ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภมิ และยังเปิดตลาดประชารัฐไว้ที่นี่อีกด้วย ได้จัดเวทีการเดินแบบด้วยผ้าซาโอริ เป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ แถมยังได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด มาร่วมเดินแบบ รวมถึง นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มาร่วมงานพร้อมเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการเดินแบบแล้ว ยังมีการแสดงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 การประกวดแต่งกายไทยสวยงาม อีกด้วย

ภูธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี