พลเอก วิเชียร มัญญะหงส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี จ.ลพบุรี

พลเอก วิเชียร มัญญะหงส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม ,พลเอก วลิต โรจนภักดี รอง ผู้บัญชาการทหารบก , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร พร้อม ข้าราชการ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกัน ทอดผ้ากฐิน ณ วัดถ้ำพิบูลธรรมคีรี อ.เมือง  จ.ลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี ประเทศไทย (วัดสองคอน)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น.  ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี ประเทศไทย (วัดสองคอน) และบริเวณอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสำรวจ แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหารต่อไป

 

 

โดยมีนายอำเภอหว้านใหญ่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับ  ณ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

 

 

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ