สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สระบุรี จัดอบรมเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายอนุชา จันทรเกษร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี จัดอบรมโครงการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เครือข่ายมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 สิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน คนรับใช้ในบ้าน งานเกษตรกรรม บทบาทหน้าที่ของการเป็นเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สระบุรี/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

 

สระบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการจังหวัดสระบุรี โดยมี นายองอาจ วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบรอหารสาวนจังหวัดสระบุรี ให้การตอนรับมีประธานชมรมคนพิการ นายอำนาจ สุขีรัตน์ และนำผู้พิการกว่า 1,000 คน ร่วมงานวันคนพิการ จังหวัดสระบุรี ณ อาคารโดม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้สนับสนุนในการดูแลผู้พิการ กว่า 200,000 บาท จากนั้นได้ร่วมกับสำนักงานประสุขภาพแห่งชาติ ในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้หน่วยงานด้านการบริการ และสถานบริการอื่นๆของรัฐที่สนับสนุน ได้รับมอบเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ และชมกิจกรรมผู้พิการอีกด้วย

ภาพข่าวดำรงค์ ชิ่นจินดารายงาน

ชาวอ.พัฒนานิคม ร่วมวิ่งบริจาคช่วยโครงการ “ก้าวคนละก้าว”

ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เปิดเผยกับทีมข่าว ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี ว่า ทางอำเภอพัฒนานิคม ได้เชิญประชาชนร่วมวิ่งการกุศล “โครงการก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ สบทบ “ตูน บอดี้สแลม” ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยบริจาคเงิน สมทบทุนช่วยกัน “ก้าว” แล้ว ยังถือว่าการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งเพื่อออกกำลังกายอีกด้วย

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลดีลัง ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคใน “โครงการก้าวคนละก้าว” ของ “ตูน บอดี้สแลม ซึ่งยอดบริจาค เขต 1 จำนวน 11,030 บาท เขต 2 จำนวน 24,255 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,285 บาท

ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าฯ จ.ลพบุรี ร่วมแลกเปลี่ยน Morning Brief ครั้งที่ 2 กับเหล่าข้าราชการ

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม Morning Brief ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆร่วมกัน อันเป็นผลให้การประสานงาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ภายในจังหวัด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา

งานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ข่าว/ภาพ ทีมข่าว ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สนง.จัดหางานสระบุรี เตรียมแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการจัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และอาชีพ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโลกอาชีพการทำงาน และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และการวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่า

ดังนั้นเพื่อเสริมความรู้และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ” พร้อมทั้งจัดการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษ และนิทรรศการด้านอาชีพ โดยได้มีการสาธิตการประกอบอาชีพ จำนวน 4 อาชีพ ได้แก่ พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่, กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ,ตุ๊กตาการบูรแฟนซี และผ้าพันคอหิน ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 900 คน มีนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าวดำรงค์ ชื่นจินดา