เขตภาษีเจริญ ! จัดกิจกรรม”การฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ” ณ.ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค

วันที่ 4 เม.ย.61 เวลา ‭08:00 น. ณ.ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค แขวงภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. โดยมี นายสมชีพ ไชยเขตต์ “ผอ.เขตภาษีเจริญ”เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ทั้งนี้ในงาน มีหน่วยงานทหาร นำโดย พ.ต. ธเนศ เผือกพูลผล “รอง.ผบ.ทหาร.ร้อย.รส.ป.9 พัน.9”,กำลังพล.ทหาร.ร้อย.รส.ป.9.พัน.9,สนง.เขตภาษีเจริญ,สน.ภาษีเจริญ,สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,โรงพยาบาลเพชรเกษม2,ศูนย์สาธารณสุข62,สถานีดับเพลิงเขตบางแค,เข้าร่วมการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยอย่างคับคั่ง

     

     

     

      

      

เบื้องต้นในการฝึกในครั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างเป็นระบบ

 
///////////////
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม (ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ) รายงาน

นายกเทศมนตรี เมืองลพบุรี มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรีอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ไม่มีผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพอย่างคึกคัก. นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๒๖ ชุมชน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้สูงอายุเดินทางมารับมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้จำนวนมาก โดยก่อนการมอบเบี้ยยังชีพ ทางนายกทศมนตรี นายจำเริญ สละชีพ ได้พบปะผู้สูงอายุ และให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี บริการตรวจสุขภาพและอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากนั้นก็ได้เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อฟื้นฟูความรู้ ทบทวนบทบาท หน้าที่ และภารกิจประจำเดือน ให้ อสม. ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญด้านสาธารณสุขในชุมชน รวมทั้งการปฏิบัติการในเชิงรุกในการดูแลประชาชน ที่ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี

      

      

     

     

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จ.ลพบุรี

ร่วมไว้ อาลัยกับท่าน พล.อ.เอก อัครเดช ศศิประภา

วันนี้สวดอภิธรรมศพท่านพล.อ.เอก อัครเดช ศศิประภา ที่วัดโสมนัสวรวิหาร ก.ท.ม.และบรรจุใว้รอพระราชทานเพลิงศพ โดยมีท่านพลเอกวันชัย เรืองตะกูล เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณเพ็ญวดีี วิโรจน์พงศ์ นายกสมาคมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพร่วม และร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ คุณเลิศชัย องค์วิเศษไพบูรย์ และแขกมาร่วมงานมากมาย

     

    

     

      

“จุฬัมภา สอนสติ “มหานครข่าว “รายงาน