ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายงาน ร่วมตรวจการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร กำหนดก่อสร้างขึ้นบริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดสร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร และมีแบบการก่อสร้างเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

ขอบคุณ ภาพข่าว คุณประสาทพร  สายข่าวมุกดาหาร

จิณัฐติกานต์   รายงาน

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯสินค้าโอทอป

เทศบาลเมือง เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี เอาสินค้าโอทอป มาโชว์ให้กับคณะศึกษาดูงานฯ ให้ดูและ จับจ่าย ซื้อสินค้าโอทอป อย่างครึกครื้น.

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก. นางสายใจ. เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด.ลพบุรี ว่า ในวันนี้ ใน วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ 21 จำนวน 69 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการด้านการศึกษาของเทศบาล รวมทั้งอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ตำบลเขาสามยอด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ทางเทศบาลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.