ร่วมไว้ อาลัยกับท่าน พล.อ.เอก อัครเดช ศศิประภา

วันนี้สวดอภิธรรมศพท่านพล.อ.เอก อัครเดช ศศิประภา ที่วัดโสมนัสวรวิหาร ก.ท.ม.และบรรจุใว้รอพระราชทานเพลิงศพ โดยมีท่านพลเอกวันชัย เรืองตะกูล เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณเพ็ญวดีี วิโรจน์พงศ์ นายกสมาคมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพร่วม และร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ คุณเลิศชัย องค์วิเศษไพบูรย์ และแขกมาร่วมงานมากมาย

     

    

     

      

“จุฬัมภา สอนสติ “มหานครข่าว “รายงาน