รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงาน”ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” อำเภอสว่างวีระวงศ์

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ ตลาดประชารัฐ หมู่ 1 บ้านโคกสมบูรณ์นอก ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (3) ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” อำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยมี นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และประชาชนมาร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดอย่างคึกคัก

            

            

ขอขอบคุณภาพจาก   ป.ยิม
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน