อบต.ห้วยขะยุง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง จัดโครงการการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุประจำปี 2560

อุบลราชธานี…. อบต.ห้วยขะยุงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุประจำปี 2560 …. เมื่อวันที่
26 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. อบต.ห้วยขะยุง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง จัดโครงการการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุประจำปี 2560 โดยนายกำพล สายลาด นายอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการรวมทั้งได้พบปะและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ณ ศาลาวัดบ้านน้ำเที่ยง ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุในตำบลห้วยขะยุง ซึ่งมีกิจกรรมการให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ สามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อบต.ห้วยขะยุง
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ฉากบังพระเพลิงพระเมรุมาศจำลอง