เทสโก้ โลตัส จับมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกชวนลูกค้าและประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนและฉลากลดโลกร้อน ทางเลือกผู้บริโภคสีเขียว

วันที่ 23 กันยายน 2563 : นางสาว สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส (ขวา) และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ซ้าย) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงฉลากคาร์บอน และฉลากลดโลกร้อนแก่ประชาชนผู้บริโภค โดยในฐานะห้างค้าปลีกชั้นนำของประเทศ เทสโก้ โลตัสจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผ่านร้านค้ากว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ ช่วยให้ลูกค้าได้มีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยลดโลกร้อน นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัสได้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคาร้านค้า และศูนย์กระจายสินค้าเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ภายในสาขา และการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

บช.น.ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรรอบพื้นที่รัฐสภา (เกียกกาย)

วันที่ 23 ก.ย.63 : กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอฝากประชาสัมพันธ์ จากกรณีที่มีกลุ่มประชาชนปลดแอกนัดชุมนุมติดตามการ ประชุมพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย.63 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ และหาทางหลีก เลี่ยงต่อไป

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน