อบรมสัมมนาโครงการความรักความสามัคคีปรองดองและสร้างความยุติธรรมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้21มีนาคม2561 พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง กอ.รมน.จ.สระบุรี บรรยายสร้างความเข้าใจให้สื่อมวลชนจังหวัดสระบุรีในโครงการ ความรักความสามัคคีปรองดองและสร้างความยุติธรรม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวนส่งเสริมหารท่องเที่ยวดาวเรือง ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

 

      
มีสื่อมวลชนในจังหวัดสระบุรีและผู้แทนสื่มวลชน นักข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกว่า30คนเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวและจะได้นำข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาล (คสช.) ได้มีการจัดทำRodemap ในโครงการ “นิยมไทย ยั่งยืน”ที่ผ่านการเสนอความต้องการของพี่น้องประชาชนในช่วงที่หนึ่งที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นและความต้องต้องการที่ประชาชนอยากได้และต้องการได้ผ่านระยะที่หนึ่งเข้าสู่ระยะที่2จึงได้เชิญสื่อมวลชนมาเข้าอบรมสัมนาเพื่อให้เข้าใจความมุ่งหมายเพื่อข่าสารของรัฐบาลไปถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันและถูกต้องตามนโยาบายรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่การเลือกตั้งต่อไปส่วนการที่ต้องนำสื่อมวลชนและนักข่าวในท้องถิ่นมาเพื่อถือว่าเป็นผู้นำสื่อสารที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนแบบใกล้ชิดและยังเป็นผู้เสนอข้อมูลต่างส่งถึงผู้รับข่าวสารได้อย่างถูกต้องและเป็นการขอความร่วมมือสื่อมวลชนต่างๆำไดนำเสนอและประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวให้กับทางราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่ของตนเองได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางรัฐบาลจะให้มีการเลือกในเร็วๆนี้ประชาชนจะได้เลือกคนที่เป็นตัวแทนจะเข้ามารับใช้ประชาชนต้องเป็นบุคคลที่ประชาชนเล็งเห็นว่าเป็นคนดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่แบบโปร่งใสและเที่ยงธรรมและสามารถนำ นโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมายสัญญาประชาคม
เพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในครั้งต่อไปด้วย

    

 

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางต่อเนื่อง มาเป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้าน OFC ศปก. ศพฐ.๔ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. ที่ผ่านมา พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้าน OFC ของ ชุดตรวจสอบเฉพาะกิจฯโดย พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา รัตนบุรี รอง ผบก.ตส.๒ พร้อมพวก รวม ๕ นาย ที่ ศพฐ.๔ จว.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.๔ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน