พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ ฝตส.1 ตส.3

วันอังคารที่ 27 มี.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ตรวจเยี่ยมและ เป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ ฝตส.1 ตส.3 ชุดที่ 2 โดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.1 ตส.3 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ตม.จว.นครศรีธรรมราชโดยมี พ.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน