วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์จัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ​

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 21 พศฤศจิกายน 2560 ) นายบันลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่39 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารครูข้าราชการ บุคลากรสถาน และนักศึกษา อาชีวศึกษาเกตษรกลุ่มภาคเหนือเข้าร่วมงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 1200 คน  วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นฝึกฝนความเป็นเลิศทางวิชาชีพและการเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรมเป็นพลเมืองดีแก่สมาชิกองค์การ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนของสถาศึกษา ให้ได้เรียนรู้มีการปฎิบัติงานจริง เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกและหน่วย อกท. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในศตวรรษที่21 และThailand 4.0 ได้รับความร่วมมือจากบุคคลทั้งภาครับและเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ภายในงานมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 46 ทักษะ จัดนิทรรศกาแสดงผลงานทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดง และการประกวดอื่นๆอีกมายมาย

กณต  ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

 เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (20 พ.ย. 60) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  พร้อมด้วยนายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการประชุมโดยมีคำสั่งให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน เตรียมความพร้อมตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีการทำความสะอาดเส้นทาง ไฟส่องสว่างตามเส้นทาง จุดบริการและพักรถที่ให้บริการแก่ประชาชน ป้ายทางเลี่ยงการจราจรติดขัด  ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงปีใหม่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยสติปี2560 มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 55 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ76 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 13 ราย จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอและการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2561

กณต  ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์