พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานเปิดประชุมการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ สำหรับหน่วยงานผู้เบิกฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช  นิ่มเจริญ  ผบช.สตส. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิดประชุมการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ สำหรับหน่วยงานผู้เบิกฯ โดยพ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวก รวม ๒ นาย ที่ ตม.จว.นราธิวาส อ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส โดยมี พ.ต.ท.พูลศักดิ์ แก้วสีขาว รอง ผกก.ฯรรท.ผกก.ตม.จว.นราธิวาส และข้าราชการตำรวจในสังกัดรอให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

รมว.พณ.สั่งผู้บริหารลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 14:20 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลุยช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจอีสาน หลังน้ำท่วม สั่งผู้บริหารลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนภาคอีสานที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้สั่งการให้คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ขณะเดียวกันก็ได้ให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน และตรวจตราการจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค

สำหรับภารกิจด้านการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจท้องถิ่น ก็ยังคงดำเนินการต่อไปในพื้นที่ภาคอีสานที่ไม่ได้รับผลกระทบต่ออุทกภัย กระทรวงพาณิชย์ยังคงขับเคลื่อนการส่งเสริมตลาดชุมชนให้เป็น “ตลาดต้องชม” โดยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กระจายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าหัตถกรรมเข้าสู่ตลาด ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ให้สามารถซื้อขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม โดยได้ลุยเปิดตลาดต้องชมในภาคอีสานที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานปิดตรวจและประชุมการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบฯ

วันพุธที่ ๑๖ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาเป็นประธานปิดตรวจและประชุมการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ สำหรับหน่วยงานผู้เบิกฯ โดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวก รวม ๒ นาย ที่ สภ.เบตง จว.ยะลา โดยมี พ.ต.อ.สุชาติ สอิด ผกก.สภ.เบตง และข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.ยะลา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.มาเป็นประธานเปิดประชุมการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ สำหรับหน่วยงานผู้เบิกฯ สภ.เบตง

วันอังคารที่ ๑๕ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช  นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ สำหรับหน่วยงานผู้เบิกฯโดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวก รวม ๒ นาย ที่ สภ.เบตง จว.ยะลา โดยมี พล.ต.ต.กฤษฎา  แก้วจันดี ผบก.ภ.จว.ยะลา  พ.ต.อ.สุชาติ  สอิด ผกก.สภ.เบตง และข้าราชการตำรวจในสังกัดรอให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน