นายอำเภอดอนมดแดงออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต

นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอดอนมดแดง อำนวยการและตรวจเยี่ยมการรับบริจาคโลหิต ของหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้ได้รับรองและอำนวยความสะดวกแก่นางศิริพรผ่องแผ้ว ภริยาท่านปลัดจังหวัดอุบลฯ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเพื่อการพัฒนา ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมยอดผู้บริจาค โลหิตในครั้งนี้ จำนวน 143 คน

 

 

ขอขอบพระคุณภาพจาก นอภ.ดอนมดแดง
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน