พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้รับคำสั่งมอบหมายจาก ตร.ให้เป็นผู้แทน ตร.ทำการบันทึกเทป รายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ตอนที่ 3

วันศุกร์ที่ 4 ส.ค.60 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้รับคำสั่งมอบหมายจาก ตร.ให้เป็นผู้แทน ตร.ทำการบันทึกเทป รายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ตอนที่ 3 เรื่อง “การตรวจสอบภายในแก้ไขควบคุมทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนประชาสัมพันธ์ต่อด้านการทุจริตและสร้างค่านิยมสุจริตในส่วนของ ตร.ตามที่สำนักงาน ปปช.แจ้งมาในประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) กรมประชาสัมพันธ์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีกำหนดออกอากาศ ในวันเสารที่ 5 ส.ค.60 เวลา 22.30-23.00 น. ทาง NBT ช่อง 2HD  ในประเด็น”สตส.ตร. นำองค์กรสู่ความโปร่งใส”กับ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ (ผบช.สตส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)/ดำเนินรายการโดย คุณอาร์ต อรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง ต่อไป

 

 

 

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เป็นประธานปิดการอบรม “โครงการ ฯ สตส” ประจำปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.60 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เป็นประธานปิดการอบรม”โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาชญา ของ สตส.”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 2-3 ส.ค.60 ฯลฯ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สตส.พร้อมทั้งมอบนโยบายและเตรียมการจัดทำแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รอง ผบช.,ผบก.ในสังกัดร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ของ สตส. ประจำปีงบประมาณ 2560

วันอังคารที่ 2 ส.ค.60 เวลา 12.00 น.  พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของ สตส.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ส.ค.60
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(บางละมุง) อ.บางละมุง จว.ชลบุรี ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สตส.และร่วมเป็นวิทยากรกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กง.สงป.