จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

 เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (20 พ.ย. 60) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  พร้อมด้วยนายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการประชุมโดยมีคำสั่งให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน เตรียมความพร้อมตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีการทำความสะอาดเส้นทาง ไฟส่องสว่างตามเส้นทาง จุดบริการและพักรถที่ให้บริการแก่ประชาชน ป้ายทางเลี่ยงการจราจรติดขัด  ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงปีใหม่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยสติปี2560 มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 55 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ76 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 13 ราย จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอและการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2561

กณต  ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

 เทศบาลนครนครสวรรค์ เปิดโครงการ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ เปิดโครงการ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย และโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์
              นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย และโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์  ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกาะกลางอุทยานสวรรค์ สำหรับโครงการครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันประชากรไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อให้กลุ่มสังคมผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีสุขภาพแข็งแรง ชะลอการเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ไม่เกิดภาวะโรคซึมเศร้า จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยขึ้นมา เพื่อให้ได้มาร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุ ในการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม โดยจะทำการเรียนทุกวันเสาร์ มีผู้สูงวัยเข้าเรียนกว่า 168 คน

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์