การท่องเที่ยวสระบุรีร่วมกับตลาดประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี “จัดประกวดมีสแกรนด์สระบุรี”

ช่วงวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2561นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประกวดมีสแกรนด์สระบุรีมีสมาคมคมการท่องเที่ยวสระบุรีร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานในการประกวด มิสแกรนด์สระบุรี 2018 ณ มีลาการ์เด้น อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พร้อมผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมสนับสนุน

    
การจัดการประกวดในครั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข 1 นางสาว จุรีรัตน์  ภู่ระหงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นมิสแกรนด์สระบุรี และจะได้เข้าประกวดมิสแกรนด์ประเทศไทยในโอกาส

 

   
การจัดการประกวดในครั้งนี้เนื่องมีสแกรนด์ได้หมดวาระและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่มีสินค้าจากการเกษตร และสินค้าotop จัดจำหน่ายในร้านotop พุแคและแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรม และธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยงเชิงการเกษตร และท่องเที่ยวแหล่งพุทธศาสนาไหว้พระสถานที่ประวัติศาสตร์และพฤษศาสตร์ที่สวยงามร่มเย็นแหล่งน้ำตกในจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

 

ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

จัดแถลงข่าวในการประกวดพระเครื่อง พระบูชา ครั้งที่6 และเชิญชวนเซียนพระทั่วประเทศส่งพระเข้าประกวดทุกรุ่น

ในวันนี้3มีนาคม2561ร้อยตำรวจตรี เอกชัย บุญเพ็ง ประธานชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดสระบุรีและสมาชิกชมรมพระเครื่องจังหวัดสระบุรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา ทั่วประเทศ ณ ห้างสุขอนันต์ปาร์คจังหวัดสระบุรี

     

     

 

โดยมีการประกวดพระเครื่องทุกชนิดพระบูชาทุกชนิด โดยเฉพาะเซียนพระทั่วประเทศที่มีพระเครื่อง พระบูชา ทุกรุ่นทุกชนิดที่คิดว่าสามารถนำเข้าประกวด สามารถนำมาลงทะเบียนเพื่อนำพระเครื่องพระบูชา เข้าประกวดได้พร้องแจ้งความประสงค์ในการนำพระเครื่องมาสมัครได้ที่ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดสระบุรีที่ห้างสูขอนันต์ปาร์ค สระบุรีได้ทุกวันทางชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดสระบุรีพร้อมจัดสถานที่รองรับกว่า75โต็ะการประกวดและมีคณะกรรมสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทยจึงจัดการประกวดการอนุรักษ์พระ เครื่อง พระบูชาและ เหรียญ คณาจารย์ฯทั่วประเทศในการตั้งโต๊ะไว้รองรับจำนวนกว่า1,500ร้านไว้จำหน่ายงานเริ่มตั้งแต่วันที่7-8 เมษายน2561 ในการประกวดมีรายการกว่า2,686รายการในวันเปิดงานได้รับเกียรติจากท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นประธานจัดงานร่วมกันกับชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดสระบุรี

    

 

    

 

     

 

     

ภาพข่าว    ดำรงค์   ชื่นจินดา  หนังสือพิมพ์  5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

ผู้บริหาร”น้ำเห็ดกระด้าง”และ”ชาเห็ดกระด้าง”เข้ารับรางวัลพระราชทาน”ธรรมาภิบาล สิงห์ทอง”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์เพาะเห็ด แห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติฯ สำหรับผู้บริหารองค์กรต่างๆ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ กับงานรางวัลเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาล สิงห์ทอง” ครั้งที่ 9

ซึ่งโล่ห์รางวัลพระราชทานไว้โดย “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช” ซึ่งผู้บริหาร”น้ำเห็ดกระด้าง””และ”ชาเห็ดกระด้าง”เป็นแบรนด์สินค้าที่อนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และเกษตรกร ได้มีอาชีพ มีรายได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

     

 

ทศพร ก้อนแก้ว ภาพ/ข่าว

รร.สวนกุหลาบรังสิตจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เมื่อเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ที่ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีส่วนราชการ และ ภาคประชาชนเข้าร่วมงานคับคั่ง
สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และเป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล 1 ใน 8 โรงเรียนของจังหวัดปทุมธานี ทำให้การขยายตัวของนักเรียน สูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้ อาคารสถานที่ต่างๆ ในบางครั้งอาจไม่เพียงพอ จึงได้มีการ ต่อเติมและขยายพื้นที่ภายในโรงเรียน จึงได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ขึ้นเพื่อหาเงินสมทบทุนดังกล่าว โดยยอดเงินที่มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 5 ล้านบาท

     

 

    

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน