เพชรบูรณ์: อบต.พุทธบาทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่22กันายายน 2563 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแเดน ใด้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 70 คนโดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank ทำดีเพื่อแผ่นดิน อบต.พุทธบาท ให้การต้อนรับ วัตุประสงค์ในการศึกษาดูงานให้คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ ลงมือร่วมแรงร่วมใจกันลองปฏิบัติจริงกับหลุมสาธิต เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นระบบปิด ระบบเปิด หรือรางระบายไร้ท่อ ทุกๆคนสามารถนำหลักการไปสร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ฝากน้ำกับดิน ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง ประสบภัยแล้งหรือภาวะขาดแคลนน้ำ ตลอดจนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร แปลงพืชผัก สวน ไร่นา ฯลฯ ตามรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด และระบบเปิด อีกทั้งเป็นการขยายผล ขยายเครือข่าย ภานในชุมชนต่อไป

ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สั่งหน่วยงานราชการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนฮึล โดยด่วน

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่อำเภอเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่บริเวณชุมชนศาลหลักเมืองซอย 8 บริเวณแยกมะขามเทศเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
จากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำกว่าถนนประมาณ 1 เมตร มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 5 ครัวเรือนน้ำอยู่ในระดับหัวเข่า ซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะด่วน ได้ประสานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ให้เพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และในระยะกลาง ได้เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ทำธนาคารน้ำ และในระยะยาวให้สำนักงานแขวงทางหลวงจังหวัดสิงห์บุรีสำรวจออกแบบ และจัดทำโครงการก่อสร้างวางแนวท่อระบายน้ำตลอดถนนเส้นสิงห์บุรี-บางระจัน เพื่อให้ระบายน้ำไปส่งถึงคลองใหญ่

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพข่าว:ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

สตูล อบต.ควนกาหลง จัดงานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563โดยนายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เป็นผู้กล่าวรายงาน และยังได้รับเกียรติจากนายวรดิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (โกแพ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จ.สตูล ร่วมงานและร่วมให้การต้อนรับนักปั่นจักรยาน
นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,พี่น้องประชาชนตำบลควนกาหลง,ชมรมนักปั่น,และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเพื่อรวมงานในครั้งนี้โดยเฉพาะนักปั่น ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักปั่นร่วมทำระหว่างทาง ได้แก่ ปั่นจักรยานตามเส้นทางในพื้นที่ตำบลควนกาหลงโดยเข้าชมสวนผลไม้,ชมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทโนโลยีสตูลและอีกหลายกิจกรรมรวมระยะทางปั่นจักรยาน 52 กิโลเมตรโดยมีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 600 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนานครบรส สร้างความประทับใจให้กับนักปั่นจักรยาน นักท่องเที่ยว รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล