สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

 

สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังครั้งที่ 2 นาปรังต่อเนื่อง

 

ให้กลุ่มบริหารสามกลุ่มรวมใจสนองน้ำพระทัยในหลวง ณ วัดหนองม่วง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ในวันนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ มอบหมายให้ นายมงคล จันทร์ดัด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ ชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังครั้งที่ 2 (นาปรังต่อเนื่อง) ให้กับกลุ่มบริหารสามกลุ่มรวมใจสนองน้ำพระทัยในหลวง ณ วัดหนองม่วง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

     

 

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี