นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าฯ จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ฟินแลนด์ และไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้า อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนาฟีลิป ครีแดลกา เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย นางซาตู ซุยก์การี – เคลฟเวน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และนายเบร็นดัน รอเจอรส์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้สนทนาเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้า และความเป็นอยู่ของคนยุโรปในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า

   

 

“อุบลราชธานีเป็นเมืองที่มีความมั่นคงทางอาหาร มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และเป็นเมืองแห่งโอกาสที่มีความพร้อมในการพัฒนา โดยได้ยึดนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นข้อห่วงใยของอียูทั้งเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์และความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้เชิญชวนชาวยุโรปเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสเดียวกันนี้เอกอัครราชทูตทั้ง 3 ประเทศได้ร่วมสนทนาเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เบลเยี่ยม ฟินแลนด์และไอร์แลนด์ร่วมกับนักศึกษามหาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งเดินทางไปทั้งเยี่ยมชมวัดศรีไค อำเภอวารินชำราบ และพบปะผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี”

     

      

ภาพข่าว/รายงานโดย : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์  ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.อุบลราชธานี