พันตำรวจเอก คมสิทธิ์ รังไสย์ “ผกก.ม้าตำรวจ” ได้จัดหา “ร้านตัดเครื่องแบบตำรวจ (ร้านช่อชัยพฤกษ์)” มาให้บริการแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตามคำสั่งคำสั่งนโยบายผู้บังคับบัญชา(ตร./บก.สปพ.)”เรื่องให้ข้าราชการตำรวจทุกนายใช้เครื่องแบบตามสีพระราชทาน(สนว.๐๑)”

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พ.ต.อ.คมสิทธิ์ รังไสย์ ผกก.ม้าตำรวจ ได้รับนโยบายคำสั่งผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ(ตร./บก.สปพ.)สั่งการเรื่องให้ข้าราชการตำรวจทุกนายใช้เครื่องแบบตำรวจตามสีพระราชทาน(สนว.๐๑:ทรงสมัย/เอราวัณ)และให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานทุกระดับชั้นให้กำกับคอยดูแลให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้โดยเมื่อวันที่ ๑ และ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาโดย พ.ต.อ.คมสิทธิ์ รังไสย์ ผกก.ม้าตำรวจ”ได้จัดหา”ร้านตัดเครื่องแบบตำรวจ “ร้านช่อชัยพฤกษ์” ให้มาดำเนินการวัดตัวข้าราชการตำรวจ”กก.ม้าตำรวจ”โดยจัดหาให้ชั้นสัญญาบัตรตัดชุดปกติกากีคอแบะ ๑ ชุด,กากีคอพับแขนยาว ๑ ชุด พร้อมหมวก ๑ ใบ,ชั้นประทวนตัดชุดกากีคอพับแขนยาว ๒ ชุด,ชุดขี่ม้าถวายอารักขาปกติกากีคอแบะ ๑ ชุด พร้อมหมวก ๑ใบ,(เฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดรับเสด็จ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด”กก.ม้าตำรวจ”ทุกนาย

 

 

 

////////////
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม (ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ) รายงาน