บริษัทป้อมโชค มอบน้ำดื่มให้จังหวัดลพบุรี 800

 

บริษัทป้อมโชค จำกัดโควตา สาขาจังหวัดลพบุรี. มอบน้ำดื่มให้ 800 โหล. เพื่อน้ำแตกต่างๆให้ประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี. ได้มีพ่อค้าประชาชนนักธุรกิจ. เดินทางมามอบน้ำดื่มให้จังหวัดลพบุรี.
ในวันนี้. วันที่. 21. ตุลาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบน้ำดื่มขนาด 600 ml จำนวน 834 โหล จากนายศักดิ์ชัย เนตรสว่าง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทป้อมโชคจำกัด เพื่อนำแจกจ่ายประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ธเนศ. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจกสิ่งของให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถูกน้ำท่วม แล้วหลายชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (21 ตุลาคม 2560) ที่บริเวณชุมชนบางปรอง เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณีย์ จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่แจกสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้น เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยุ่ริมแม่น้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางปรอง, ชุมชนวัดตะแบก, ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ, ชุมชนตลาดใหม่ และชุมชนเกาะยม จำนวน 783 ชุด พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยารักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้ประชาชนได้ขนย้ายสิ่งของมาไว้บนที่สูง และบางครอบครัวได้อพยบ ขึ่นมาอยู่บนที่สูง ซึ่งทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้นำเต้นมากางให้ประชาชนได้พักอาศัย นำสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชน ตลอดจนการนำหินคลุกมาทำคันกั้นน้ำตามแนวคันเดิมที่มีอยู่เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อป้องกันนำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอีกด้วย

 

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ. ตรวจโครงการต้นแบบโรงไฟฟ้าชิวภาพฯ กองบิน.2 จ.ลพบุรี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า  ไหนวันนี้วันที่. 21. ตุลาคม 2560 ผู้ทรงวุฒิกองทัพ. ลงตรวจโรงไฟฟ้าต้นแบบ ที่กองทัพ. กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี
พลอากาศตรี เดชา กรมสุริยศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง กองบิน 2โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน 2 ให้การต้อนรับ ณ ฝูงบิน 203 กองบิน 2

 

ธเนศ. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี