จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญร่วมงาน “ปั่นสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561

จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญร่วมงาน “ปั่นสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 
ณ บริเวณบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ภายในงาน จะมีการจำหนายผลิตภัณฑ์และสินค้าสานสัมพันธ์ไทย – เมียนมา  ทั้งสินค้า OTOP และ CPOT คาราวานสินค้าราคาถูก รวมถึงอาหารทะเล  และมี กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมต้องลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อเป็นที่ระลึก และยังมีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอีกมากมาย  อาทิ การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ และชักเย่อ การจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 2 ประเทศ การจำหน่ายสินค้า 2 แผ่นดิน การประกวดธิดาสัมพันธภาพไทย-เมียนมา เทศกาลอาหารและการจำหน่ายสินค้า 2 แผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

 

คุณวราภรณ์   ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.กาญจนบุรี

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่วงก์

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 25 มกราคม 2561 ) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่  ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งด้านอาชีพ สาธารณสุข การจัดหางาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน  โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลน  อีกด้วย

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์