ผบก.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 นำนักเรียนนายสิบตำรวจ2กองร้อย”จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันตำรวจประจำปี 2560

ศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค1 เนื่องวันตำรวจพ.ศ. 2560 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันตำรวจประจำปี 2560 ผบก.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 นำนักเรียนนายสิบตำรวจ2กองร้อย”จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”

 

          
พลตำรวจตรี ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้นำนักเรียนนายสิบตำรวจกว่า200นายทำความสะอาดบริเวณวัดหนองยาวใต้มีการพัฒนาด้วยใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯในปีที่ผ่านมา ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างเศร้าโศกเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้ จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศก้าวผ่านความเศร้าโศกไปได้ ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทนบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และขอให้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจรวมตลอดถึงถวายความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกการจราจร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มกำลังความสามารถ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสังคม และประเทศชาติให้สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

    

    

    

ดำรวค์    ชื่นจินดา    รายงาน/ภาพข่าว

ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.สระบุรี