หน่วยงานราชการ,ทหาร,ประชาชนจิตอาสา,ร่วมทำกิจกรรม”ขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอย”บริเวณภายในซอยเพชรเกษม 41


วันที่ 24 ม.ค. 61 เวลา 09:00 น. ทหาร.ร้อย.รส.ป.9 พัน.9 ร่วมกับ สนง.เขตบางแค,ประชาชน(ชุมชนซอยพึ่งธรรม),ร่วมทำกิจกรรม ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา และขยะมูลฝอย บริเวณซอยเพชรเกษม 41 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. ทั้งนี้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเบื้องต้นในการทำกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่พร้อมด้วยประชาชนจิตอาส่าเข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

//////////
ภาพ/ข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

 

ศาลแขวงสระบุรีเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 24 ม.ค. 61 นายสรพงษ์ ตรีธนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมกฏหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นการลดปัญหาอาชญากรรม รวมถึงความขัดแย้งในสังคม และลดปริมาณคดีที่จะมาสู่ศาลควบคู่ไปด้วย

ในการดำเนินโครงการ ได้รับความร่วมมือจากอำเภอหนองแซง ได้พิจารณานำผู้เข้าอบรม ประมาณ 200 คน ได้แก่กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนฯ ด้วยการให้กฎหมายความรู้ในเรื่องสิทธิ์หน้าที่ของประชนที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับคดีผู้บริโภค การขอประกันตัวไปจากศาล และขั้นตอนการติดต่อทางราชการอย่างถูกวิธี ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

สำนักงานชลประทานที่ 10 เมืองละโว้ จัดสวดมนต์ทุกวันพระ

นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมไหว้พระสวดมนต์ บริเวณหน้าองค์พระพุทธธรรมสถิตย์ ในวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีจอ (วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.)

ทั้งนี้ พระพุทธธรรมสถิตย์ เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง ประจำสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความเคารพสักการะ ทุกเช้าวันพระ ผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จะมาร่วมสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี