จิตอาสาน้ำยืน ร่วมทำความสะอาด วัดวารีอุดม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น.   นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน  มอบหมายภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ ในการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานพระราชพิธีฯ กับจิตอาสาด้านบริการประชาชน หลังจากประชุมจิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่บำเพ็ญประโยชน์ ในชุมชนต่างๆ อันทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ณ วัดวารีอุดม อ.น้ำยืน จ.อุบล

โดยจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจตามที่ตนเองได้เลือกงานไว้

 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว  ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.อุบลราชธานี

ศม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ1ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

 

 

 
ในวันนี้13ตุลาคม2560 พลตรี วันชาติ ผลไพบูลย์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า สระบุรีค่ายอดิศร มีกำลังพล ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง พนักงาน ราชการทหารในสังกัด มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์10รูป เจริญพระพุทธมนต์ จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้บัญชาการศุนย์การทหารม้าทอดผ้าบังสกุล  และใส่บาตรข้าวสารอาหารพระสงฆ์จำนวน10รูปมีกำลังพลร่วมใส่บาตรอีกกว่า300นายด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.สระบุรี

/ภาพข่าวดำรงค์   ชื่นจินดารายงาน